Γίνε εθελοντής

Οι  Δρύοπες δέχονται κατά καιρούς έναν περιορισμένο αριθμό εθελοντών, ακόμα και φοιτητών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ένα προσυμφωνημένο διάστημα (φύλαξη αιθουσών, υποδοχή φιλοξενούμενων κλπ.).

Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιαίτερα προικισμένοι εθελοντές δέχονται πρόταση από το «Εραστήρι Λόγου Τέχνης & Παράδοσης» να ενταχθούν στο έκτακτο και αργότερα στο μόνιμο προσωπικό του, μετά την αποφοίτησή τους και τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Τέτοιες προσλήψεις είναι εφικτές, εφόσον οι οργανικές ανάγκες το απαιτούν και οι οικονομικές του δυνατότητες το επιτρέπουν.

Αποστολή δήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού στο dryopes2015@gmail.com