Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται η Ημερίδα για τον Τουρισμό και την Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με φορείς και επαγγελματικούς συλλόγους της Νοτίου Εύβοιας.
Οι θεματικές Ενότητες της Ημερίδας που φιλοδοξούμε να αποτελέσει αφετηρία διαλόγου και συνεργιών αφορούν στο διεθνές branding της Εύβοιας, την επικέντρωση σε μορφές εναλλακτικού και φυσιολατρικού τουρισμού, τα Επιδοτούμενα Προγράμματα ως εργαλείο ανάπτυξης του τουρισμού, την επέκταση της τουριστικής περιόδου.